Filtrační souprava eSpring

Ekonomika:
První rok (nebo po nákupu):
    Filtrace maximálně 5.000 litrů vody.
    Cena filtru s montáží 21.500,- Kč.
    Cena 1 litru vody 4,30 Kč.
Druhý rok (nebo po pěti tisících litrech):
    Filtrace maximálně 5.000 litrů vody.
    Cena cartridge s montáží 5.100,- Kč.
    Cena 1 litru vody 1,- Kč.
Třetí až desátý rok (nebo vždy po pěti tisících litrech):
    Filtrace maximálně 5.000 litrů vody.
    Cena cartridge s montáží 5.100,- Kč.
    Cena 1 litru vody 1,- Kč.

Souprava na filtraci vody eSPRING.
    Očisťuje vodu od 140 chemických látek, převážně organického původu včetně olova, rtuti, azbestu a radonu, také chlóru. Spolu s vodou filtrem prostupují minerály tělu prospěšné jako vápník, hořčík a fluoridy. Takže filtr zlepšuje chuť a vůni vody. Vlastní filtr (aktivní uhlíkový lisovaný blok) propustí pouze částice menší 0,2 µm, celková filtrační plocha je 446.000 m 2.     Do filtru je zabudovaná UV lampa se zářením 80 miliJoulů/cm2, ta zničí 99,99 % bakterií a virů. UV lampa má napájení bezdrátovou elektrickou indukční vazbou, která se zapíná v okamžiku začátku průtoku vody. Součástí filtrační soupravy eSPRING je elektronické monitorování životnosti UV lampy a signalizace výměny filtru (po jednom roce nebo po přefiltrování 5.000 litrů vody). Monitorování je pomocí inteligentního čipu. NSF international poprvé na světě schválila body: 42 – vynikající chuťové účinky, 53 – odstranění zdraví škodlivých látek, 55 - mikrobiologická úprava UV lampou. Tyto 3 body žádný jiný filtr, kromě eSPRING nesplňuje. ( www.NSF.org )
    Mezinárodní organizace Water Quality Association udělila filtru eSPRING Gold seal (Zlatou pečeť) za eliminaci kontaminantů, odolnost konstrukce filtru na tlak a za bezpečný materiál, ze kterého je filtr vyroben. ( www.WQA.org )

     Ještě několik slov k filtraci vody ( eSpring ) V rozhlasových zprávách dne 12.1.2005 proběhla zpráva, že v Belgii se výrazně snižuje prodej minerální a balené vody, lidé ji totiž jezdí nakupovat do sousední Francie. Důvod? V Belgii byla zavedena speciální „daň“ na nákup balené vody z důvodů získání finančních prostředků na likvidaci nevratných, čili odpadových PET lahví.

     I v českých obchodech jsou velká oddělení, kde jsou vidět hromady nápojů "dobré" vody, limonád, Coca-coly, apod. Bez hodnocení vhodnosti jejich konzumace k možným nepříznivým zdravotním vlivům na organismus, je dobré se zamyslet nad ekonomickými vlivy umělohmotných obalů na naše peněženky.

    Nákup těchto nápojů v rodinách znamená určitou finanční položku. V případě nákupu "pouze" dobré vody utratí čtyřčlenná rodina teoreticky při konzumaci předpokládaného množství vody 1,5 litru na osobu a den a při ceně přiměřeně kvalitní vody tak připadá na člena domácnosti náklad kolem 9 Kč/den. Potom průměrná česká rodina utratí denně 4x9 = 36,- Kč. Za měsíc je to 36x30 = 1.080,- Kč, za rok je to 12x1.080 = 12.960,- Kč. Pro menší město např. s 15.000 obyvateli, kde může žít cca 3.000 takových průměrných rodin je to  38,880.000,- Kč. Slušný finanční obnos pro podnikatelské subjekty v daném městě.     Protože se dnes převážná většina maloobchodního obratu realizuje přes supermarkety, je to pro ně super zdroj peněz, které tyto obchody odčerpávají z daného regionu nenávratně pryč. Platí v daném regionu alespoň daně z této finanční částky?

     Uvedené subjekty „přivezou“ do regionu s vodou také obaly, a starejte se o ně! Kolik je takových obalů? Ve čtyřčlenné rodině je to při spotřebě 1 láhve na osobu a den 4x30 = 120 PET lahví za měsíc a při počtu výše uváděného počtu 3.000 rodin ve městě je to 3.000 x 120 =  360.000 PET lahví, tedy za rok je to 360.000 x 12 = 4,320.000 PET lahví! Tohle ohromné číslo (!), pokud jedna PET lahev váží 35-40 gramů znamená 4,320.000 x 35 = 151,2 TUNY odpadu. A úřade starej se! Potom se nedivme, že se v Evropě zavádí speciální daň pro likvidaci odpadů.

Můžeme s tím něco dělat?
    Balená voda se kupuje, protože nemáme zdroje pitné vody v kvalitě, která by chuťově a parametrově odpovídala základním potřebám lidí (jako je tomu kupř. ve Švédsku). A také jsme přeci lidé, snadno ovlivnitelní líbivou reklamou typu: „i Missky pijí dobrou vodu" . A kolotoč odčerpávání peněz z regionu, Bohu žel s nutností následné likvidace odpadu je spuštěn.

    A což takhle začít vážně uvažovat o možnosti ZMĚNY využití "domácích" zdrojů vody pomocí domácí filtrační soupravy, zaručující výbornou chuťovou kvalitu, odstranění kontaminantů a případných bakterií? Vložené finanční prostředky jsou efektivně návratné, když nemusíme již kupovat balenou vodu a zcela tím řešíme problém odpadů. (A těch kilo, co nebudeme muset tahat domů!)

MUDr. Jiří Holečko

Biomol
Analýza stavů
Filtrovaná voda
Klienti
Školení
Spolupracovníci  
email: HoleckoJ@seznam.cz
© www.webster.ic.cz
http://www.civilizacninemoci.cz